א. יום הולדת

חשיבות שלב החיים הראשון , המסמל את המשכיות יצירת אלוהים הגדולה : הבריאה , ניכרת מהיות ברכת אלוהים הראשונה בתורה לפריון החי : ... " ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ } " ... בראשית א , כב . { גם ברכת אלוהים הראשונה לאדם : זכר ונקבה , היא לפריון : ... " ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה } " ... שם , כח . ( תוספת הציווי " ויאמר להם " בברכה זו לאדם נדרשת שכן להבדיל מן החי , שריבויו חתום בטבעו , מושפע פריון האדם מהחלטתו המודעת . תביעת התורה מהאדם להולדה חוזרת בעברים ובזרעם , ובהיענותם לה תלויה , בין היתר , אחיזתם בארצם : ... " וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו .. ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה ... ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ } " ... שם , לה , ט-יב . { חשיבות הפריון בתורה וזיקתו לתחום יחסי אלוהות ואדם משקפות גישה שרווחה במזרח הקדום . במסופוטמיה , למשל , מחשש למות האישה והיילוד במהלך הלידה , נהגו להניח לבנים בחדר היולדת למשך שבעה ימים , או תשעה בנוסח אחר , כאמצעי מאגי להגנה וכסמל ל...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים