הקדמה

על פי התורה למחזור חיי האדם מישראל שבעה מועדים , להם קדם שורשם האוניברסלי . במקרא גם פותחה מקבילה מאוחרת במישור הלאומי למועדים אישיים אלה . העמקה במכלול רעיוני זה , המוצג להלן בשבעה סעיפים בהתאם לרצף מחזור החיים , מעלה מתאם חזק לשבעת מחזורי הזמן ; ריבוי קשרים למועדי החדש השביעי , ובעיקר לראש החדש השביעי , והתמקדות בפרשת ברית השבועה שנכרתה בין אלוהים לבין אברהם וזרעו משרה והמתוארת בספר בראשית , פרקים : יז-יח . ממצאים אלה , זיהוי מקבילות רבות לפרקי מחזור החיים המקראי בחברות קדם עבריות במזרח והשפעת מחשבת מחזוריות החיים על לשון המקרא תומכים בטענת קדמות מועדי החדש השביעי , ושיוכם לתקופת האבות ולימי ראשית האמונה העברית .  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים