ז. גלות-שיבה

תובנת המקרא כי גלות ישראל מהארץ היא עונש אלוהי על הפרת הברית , וכי שיבת העם לארצו תלויה בנאמנות האל לשבועתו ידועה היטב , שעה שזיהוייה כמחזור הזמן השביעי והכולל בלוח המקראי מוכרת פחות . במקרא שכיח השימוש בבסיס ש-ב לציון קוטב השיבה לארץ , לעומת שימוש מתחלף במושגים מהבסיסים : ר-ד , ג-ר , ג-ל ואפילו ש-ב לציון קוטב הגלות . בריבוי מושגי זה אפשר ונמצא הסבר חלקי לאי הזיהוי הנמשך של 'גלות-שיבה' כמחזור זמן בלוח המקראי . להלן שלושה קטעים הנוגעים למחזור הגלות-שיבה בספר בראשית , בהם חוזר ומובלט הבסיס הדו-עיצורי ש-ב : . 1 בשורת אלוהים לאברם על עתידו ועתיד זרעו . כאן מסייע הבסיס ש-ב { שי " ן שמאלית וימנית } במילים שיבה - שיבה { ישובו } להקבלת מחזור חיי אברהם לעתידו הלאומי : .. " ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה : ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה } " ... בראשית טו , טו-טז . { . 2 הדיאלוג בין אברהם לעבדו , בו חוזר כמה פעמים להדגשה הבסיס ש-ב בנוגע לאפשרות שיבת { קרי : ירידת } יצחק לארץ אבותיו : ... " ויאמר אליו העבד ... ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם : ויאמר אליו אברהם השמר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים