ו. שבת הארץ ~ יובל

ספר ויקרא מציג את מצוות היובל המקראית בהמשך ישיר לדיונו בשנת השמטה . סמיכות הפרשות ותוכן הדברים , בהם בולטים בחזרתם הבסיס ש-ב והמספר שבע , מלמדים על כריכתם יחד בתורה של מחזורי השמטה והיובל : ... " וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה : והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם : וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו } " ... ויקרא כה , ח-י . { . 1 בטקסט מהעיר אמר העוסק בחג 'זכרו' -ה נזכרים שני תארים מעניינים במיוחד של דגן : ' אל היילוד , 'הראשון כלומר אל הבן הבכור , אל' -ו עבודת . 'הלבנים ראה : . e Context of Scripture : Vol . I , p . 432 e Zukru Festival " , •" העובדה שהאל דגן ולא בעל נזכר כאלוהות הראשית בטקס זה תומכת בטענת קדמות חג זכרו' -ה , ' ובהמשך לכך בקדמות מחזור שבע השנים המקראי . . 2 תבנית שבע וכפולותיה חוזרת בתדירות רבה ביחידה הטקסטואלית המציגה את השמטה והיובל בספר ויקרא { פרק כה + הפסוק הראשון בפרק כו : { תחילת הקטע בפסוק בן שב...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים