ג. שנה

משכה של השנה השמשית , יחידת הזמן הטבעית השלישית בלוח המקראי , הוא 365 יממות ועוד כשש שעות , פרק הזמן הנדרש לכדור הארץ להשלמת הקפה מלאה סביב לשמש . במהלך תנועת הארץ סביב לשמש בולטים בייחודם ארבעה ימים ~ מועדי זמן , . 1 הגרם השמימי שבאמצעותו נתפס מחזור הזמן החודשי : ירח ~ לבנה , התעלה לכלל אלוהות בפנתיאוני רבות מדתות המזרח הקדום ועריו , בהן אור וחרן . א " מ , ' , 'ירח כרך , 'ג עמ' 837 ואילך ; " מזמור לננה סין אל הירח , " טקסט המופיע בתרגומו לעברית באנתולוגיה החשובה של היצירה המסופוטמית : בימים הרחוקים ההם , עמ' 447 ואילך . . 2 בתורה אין ציווי מפורש למקרא קודש ולשביתה ממלאכה בראש חודש , אך נראה שהיו בקרב העם מי שקיימו זאת בפועל . ראה : ישעיה א , יב-יד ועמוס ח , ד-ה . . 3 בספרות חז " ל נזכרים עוד שני מועדים החלים במועד מילואו של ירח : ' טו בשבט' טו' -ו . 'באב המסייעים בזיהוי המחזור השנתי וחלוקתו : שני ימי השוויון , או החציון , בהם שעות החשך והאור שוות : באביב ובסתיו ; היום הארוך בשנה בשיא הקיץ , והיום הקצר והחשוך בחורף . מחזור השנה השמשית הוכר היטב במזרח הקדום , וראשי חדשי השוויון שימשו בו...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים