ב. חודש ~ ירח

כיחידת הזמן יום כך החדש הירחי הנו פרק זמן טבעי . משכו , מעט מעל 29-ל יממות ומחצה , נגזר מזמן הקפת הירח את כדור הארץ . בשל הסתרת פני הקרקע את אור השמש משתנה הלבנה לעיני הצופה במהלך תנועתה מצורת חרמש דק למלאות , השבה ומצטמצמת בהדרגה עד להעלמותה , וחוזר חלילה . לוחות זמן ירחיים הם מהקדומים שיצר האדם , ובמרכזי התרבות שבהם שימש מחזור זה , דוגמת אור , זכו שני פרקי השיא הטבעיים במחזור החודשי : ליל מולד . 1 בניגוד למובן הצירוף : ' בין הערבים' כאן כמכוון לשעת השקיעה וראשית הערב { השווה : שמות טז , יב-יג } הבינו חז " ל צירוף זה כמורה על שעות האור בטרם חשכה : אנציקלופדיה תלמודית , להלן : א " ת , ערך : 'בין , 'ערבים כרך , 'ג עמ' קכא . . 2 כך גם לדעת טור-סיני , הלשון והספר , כרך : האמונות והדעות , עמ' . 224 יחידת הזמן ' שעה' נזכרת במקרא לראשונה בספר דניאל המאוחר : ... " אשתומם כשעה חדה } " ... ד , טז . { לציון יחידת הזמן הקצרה ביותר שהצטברויותיה עולות לכלל פרקי המשנה של היממה משמש במקרא המונח 'רגע' { שמות לג , ה , { ... " -ו רבנן אמרין הרגע כהרף עין } " ... ירושלמי , ברכות , פ " א , ע " ב . { הירח ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים