א. יום

יום הוא מחזור הזמן הטבעי הקטן והבולט ביותר . משכו שווה לזמן השלמת כדור הארץ את תנועתו סביב צירו . תנועת כדור הארץ לנוכח השמש גורמת להבחנת שעות החשך בלילה משעות האור ביום , וליצירת הרושם שרווח בזמן העתיק כי השמש היא זו שנעה , שוקעת במערב וזורחת במזרח . בהתאמה לחשיבותו נזכר היום לראשונה בפתח ספר בראשית , תוך ציון שני קטביו המרכזיים : ... " ויהי ערב ויהי בקר יום אחד } " ... בראשית א , ה . { מהקדמת חשך קדום לאור הבריאה { שם , ב-ג } וערב לבקר במהלך : ' יום , 'אחד ומהטענת המונח ' יום' גם בתוכן שעות האור ~ " כי טוב " { שם , ד-ה } מורה התורה על ההבחנה בניגודים כראשית הדרך לידיעת המכלול : ' , 'אחד ועל הכיוון הכללי של זרימת הזמן : מתוהו לסדר , ומחושך לאור יום . פרקי שקיעת השמש וזריחתה עם שחר , המבדילים ערב וחושך מבוקר ואור , מהווים במהלך היממה רגעי שיא חזותי ורגשי , ותדיר שימשו זמנים אלה בתרבויות קדומות כמועדים בפולחן הדתי . . 1 עוד על ששת מחזורי הזמן הראשונים ראה : מועדי ישראל , פרקים א-ו . גם בספר זה לא זוהה מחזור הזמן המקראי השביעי . . 2 לאחר פרק ' האור' שב במחזור היום ' , 'החשך אך מהלך שבעת ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים