נאום על ארבע החירויות [6 ביאנואר 1941]

אני מדבר לפניכם , חברי הקונגרס החדש הזה , בשעה שלא היתד , כמוה בתולדות הברית . אומר אני 'שלא היתה כמוה / כי בשום זמן בעבר לא היה בטחונה של אמריקה צפוי במידה חמורה כלןכך לסכנה מבחוץ כמו היום הזה .., סבורני כי כל המכיר את המציאות יודע שדרך החיים הדימוקראטית נתונה בשעה זו להתקפת מישרין בכל חלק מחלקי העולם —התקפה בנשק או בהפצת סתר של תעמולה ארסית על ידי המבקשים להרוס אחדות ולחולל פירוד בקרב האומות החיות עדיין בשלום . במשך ששה עשר חודש מחתה התקפה זו את כל צורת החיים הדימוקראטיים של אומות עצמאיות , גדולות וקטנות , במספר מדהים , ועוד ידם של המתקיפים נטויה ומאיימת על אומות אחרות , גדולות וקטנות . לפיכך , בתורת נשיאכם , במילוי חובתי על פי החוקה 'למסור לקונגרס ידיעות על מצב הברית , ' רואה אני , לדאבוני , צורך להודיע , כי עתידן ובטחונן של ארצנו והדי מוקראטיה שלנו מעורבים במכריע במאורעות המתרחשים הרחק מגבולותינו . התגוננות מזוינת על עצם הקיום הדימוקראטי נטושה עתה בחרף נפש בארבע יבשות . אם תיכשל התגוננות זו יהיו כל אוכלוסיהן וכל אוצרותיהן של אירופה ואסיה , אפריקה ואוסטרליה כפופים לשלטון הכובשים . ...  אל הספר
מוסד ביאליק