'מישאל־עם גדול ונישא' [איגרת]

[ מארס , [ 1920 אישי יושב ראש היקר : בצער עמוק ביותר אני מוצא שנגרעו ממני העונג והזכות להצטרף אליך ואל שאר . 6 ראה הצהרת מונרו וההקדמה , עמ' . 1 . 355 במכתב זה ששיגר וילסון ליושנ ראש הוועדה הדימוקראטית הארצית , הומר קומינגס , מסתמן השלב הסופי במאבק הטראגי של וילסון להשגת אישור חוזה השלום של ורסאי על ידי הסינאט . כבר בדצמבר , 1918 כאשר הפליג וילסון לצרפת להשתתף נוועידת השלום , נוצר רוב ריםובליקני בקונגרס שהיה עויין ברובו למדיניותו הבינלאומית של וילסון . חוסר נכונותו של וילסון להתפשר » ם מבקריו ויהירותו הבטוחה בצדקתו המוחלטת הביאו לדחיית הוזה השלום על ידי הסינאט בנובמבר . 1919 אולם בלחץ דעת הקהל , שנתעוררה עם פנייתו הדראמאטית של וילסון אל העם , הסכים הסינאט לדון דיון חוזר בחוזה השלוט בפברואר . 1920 ושוב סירב וילסון להתפשר עס מתנגדיו , וב19- במארס 1920 , נכשל אישור החוזה מחוסר השגת הרוב הדרוש של שני שלישים . למעשה חנק וילסון במו ידיו את ילד הטיפוחים שלו והרס את מפעל חייו . בגללו נמנעו הדימוקראטים הנאמנים , הנאספים הלילה לחוג את יום ג'קסון ולחדש את הצהרת הנאמנות שלהם לעקרונות הגדולים של מ...  אל הספר
מוסד ביאליק