מסמך 7 וודרו וילסון, נאום אל חברי הסינאט: 'שלום ללא ניצחון'

[ מיום 22 ביאנואר [ 1917 ביקשתי הזדמנות זו לפנות אליכם בחושבי כי חובתי היא זו כלפיכם , כמועצה השו תפת לי ) בקביעתן הסופית של התחייבויותינו הבינלאומיות , לגלות לכם ללא הס תייגות את המחשבה והכוונה שלובשות צורה במוחי בדבר חובת ממשלתנו בימים יבואו , לכשיהא צורך להניח מחדש ולפי תכנית חדשה את יסודות השלום בין האומות . לא יעלה על הדעת , שעם ארצות הברית לא יטול שום חלק במעשה רב זה ... אין הוא יכול , מפני כבודו , למנוע את השירות , שלו הוא עומד עתה להיתבע . אין הוא רוצה למונעו . אך מחובתו כלפי עצמו וכלפי שאר האומות להודיע את התנאים , שבהם יראה עצמו בן חורין להושיטו . . 1 הכוונה למעמדו החוקתי של הסינאט בקביעת מדיניות החוץ ובאישור חוזים . . 2 וילסון מדגיש כאן , שארצוח הברית על אף נייטראליותה במלחמה אינה יכולה לעמוד מן ה * ד בהסדר השלום , משום חיוניות האינטרסים שלה כמעצמה בכל הסדר כזה . שירות זה אינו אלא בכך , שהוא יוסיף סמכותו וכוחו אל סמכותן ועוצמתן של שאר האומות לערוב לשלום ולצדק במלוא עולם . הסדר כזה שוב אין לדחותו לזמן רב . ראוי אפוא שעד שלא יבוא תנסח ממשלה זו בגלוי את התנאים , שבהם תראה רשו...  אל הספר
מוסד ביאליק