נאום וילסון בפני חברי הסינאט: שלום ללא ניצחון

בחירתו השנייה של וילסון לכהונת נשיא בבחירות 1916 נבעה במידה רבה ממדיניותו הנייטראלית כלסי המאבק המזוין בעולם , והבחירות התנהלו בסיסמה : . out of war He kept us ב 18 בדצמבר סנה וילסץ בתזכיר זהה לבעלות הברית ולמעצמות המרכז , ובו ביקש מכל הצדדים להגדיר את התנאים שלדעתם יהוו בסיס לשלום . לשני הצדדים היתה דרישה זו בלתי נוחה ובלתי-רצרה . גרמניה אך אז הצליחה להכות את רומניה מכה ניצחת , וסנתה מיד לאחר ניצחון זה אל בעלות הברית לםתוח במשא ומתן לשלום . הצעתו של וילסון נראתה כאילו מחזקת את יתרתה של גרמניה . בעלות-הברית לא ראו אותה שעה כשרה למתיחת משא ומתן , ועל כן דרשו בתשובתן לווילסון החזרת כל השטחים הכבו . 11 בדברים אלה מרמז וילסון לראשונה לתכנית ארגון בינלאומי להבטחת השלום . שים , פיצויים וערבויות מססיקות לקיום השלום בעתיד . לעומת זאת דרשה גרמניה בהודעה סודית תיקון גבולותיה המערביים והמזרחיימ על חשבון צרםת וסולניה הרוסית , הכרת השפעתה על בלגיה ופיצויי נזקי מלחמה . נוכח אי רצונם הגלוי של שני הצדדים להניע להסכם כלשהו , שיאפשר פתיחת משאומתן להפסקת הלוחמה , החליט וילסון לנסח את עמדתו ביחס לתנאי ה...  אל הספר
מוסד ביאליק