וילסון נענה למינויו שנית

2 ] בספטמבר f 1916 בעגייני חוץ הודרכנו על ידי עקרונות שהונחו בבהירות , ונהגנו על פיהם בעקיבות . אפשר לא הובנו כל צורכם , משום שעד עתה שולטים היו בעניינים בינלאומיים להלכה ולא למעשה . הם פשוטים , גלויים , נוחים לניסוח , והם מיסודי האידיאלים האמריקניים . הננו נייטראלים לא לבד משום שזו המדיניות הקבועה והמסורתית של ארצות הברית לעמוד מנגד לפוליטיקה של אירופה , ומשום שלא היה לנו חלק לא במעשינו ולא במדיניותנו בהשפעות שגרמו למלחמה הנוכחית , אלא גם משום שהיתה זו חובתנו הגלויה למנוע , במידת האפשר , את התפשטותן ללא גבול של להבות השנאה והחורבן , שהוצתו על ידי הסכסוך האיום הזה , ולשאוף לשרת את האנושות על ידי שנאצור את כוחנו ואת עושרנו לימים הקשים וכבדי הדאגות של קימום וריפוי שיבואו בהכרח בעקבותיו , כשיצטרך השלום לבנות ביתו מחדש ... . 1 ביוני 1916 התכנסה הוועידה הארציוו של המפלגה הדימוקראטית נסנט לואיס , מיסורי , כדי לבחור במועמדה לקראת הבחירות לנשיאות ובחרה בוודרו וילסון . וילסון השיב להצעה זאת רק לאחר מספר חודשים , בנאום ב2- בספטמבר . בחלק הראשון של נאומו סקר את הישגי כהונתו בתחום הפנימי . בחלק ...  אל הספר
מוסד ביאליק