וידרו וילסון: קריאה לנייטראליות

19 ] באוגוסט [* 1914 חברי בני ארצי : מניח אני שכל אדם בעל מחשבה באמריקה שאל את עצמו במשך השבועות הנסערים האחרונים , מה עלולה להיות השפעתה של המלחמה באירופה על ארצות הברית , ואני נוטל רשות לעצמי לפנות אליכם במלות מספר כדי להראות שטיב פעולתה עלינו תלוי לגמרי ברצוננו שלנו , ולעורר דעתכם ברצינות רבה על אופן הדיבור וההנהגה שייטיבו ביותר לשמור על האומה מצרה ואסון . פעולת המלחמה על ארצות הברית תהא תלויה בדבריהם ובמעשיהם של אזרחי ארצות הברית . כל . האוהב באמת את אמריקה יהא פועל ומדבר ברוח נייטראליות אמיתית , היא רוח של חוסר משוא פנים , של הגינות וידידות לכל הנוגעים בדבר . רוח האומה בעניין החמור הזה תוכרע במידה רבה על פי מה שיחידים ורבים והנקראים באסיפות של פומבי אומרים ועושים , על פי מה שעיתונים וכתבי העת מכילים , על פי מה שכוהנים משמיעים מדוכנם והבריות מחווים דעתם ברחוב . תושבי ארצות הברית הוצברו מאומות רבות , ובעיקר מהאומות העומדות עתה במלחמה . מדרך הטבע ומן ההכרח שיהיו ביניהם חילוקים שונים בתכלית מבחינת האהדה והשאיפה בדבר תוצאותיה ומסיבותיה של המלחמה . אלה ירצו שאומה אחת ואלה שאומה אחרת ...  אל הספר
מוסד ביאליק