מסמך 10 ג'יימס מונרו: הצהרה בפני הקונגרס

2 ] בדצמבר [ 1823 לפי הצעתה של הממשלה הקיסרית הרוסית , שהוגשה על ידי ציר הקיסר היושב כאן , הועברו לציר ארצות הברית בסט . פטרבורג ייפוי כוח גמור והוראות להסדיר במשא ומתן ידידותי את זכויותיו וענייניו של כל אחד משני העמים על החוף הצפוני מערבי של יבשת זו . הצעה דומה לה הוגשה על ידי הוד מלכותו הקיסר לממשלת בריטניה הגדולה , וגם זו נענתה לה . במשא ומתן ידידותי זה רצתה ממשלת ארצות הברית להפגין את הערך הרב שתמיד ייחסה לידידותו של הקיסר , ואת שאיפתה לטפח יחסי הבנה מעולים ב ? ותר עם ממשלתו . בוויכוחים שעורר עניין זה ובסידורים שבהם הם עשויים להסתיים נמצאה נסיבה זו ראויה שנכריז , בתורת עיקרון שבו כרוכים זכויותיה וענייניה של ארצות הברית , שיבשות אמריקה , בתוקף מצב החירות והעצמאות שהושג ומוחזק בידן , מעכשיו ואילך אין לראותן כנתונות לקולוניזאציה בעתיד על ידי שום מעצמה אירופית ... בראשית המושב האחרון צויין , שנעשה אז מאמץ גדול בספרד ובפ 1 רטוגאל לשפר את מצב אזרחיהן של הארצות ההן , ושהוא מתנהל כפי הנראה במתינות שאינה מצויה . למותר להעיר , שהתוצאה היא עד עתה שונה בתכלית ממה שציפינו לו אז . " תמיד היי...  אל הספר
מוסד ביאליק