תומאס ג'פרסון אל נשיא ארצות־הברית (ג'יימס מונרו)

מונטיסילו , 24 באוקטובר , 1823 אדוני היקר , השאלה שהועלתה במכתבים י ששיגרת אלי היא הנכבדה בשאלות שהוצעו לעיוני מאז שאלת העצמאות . השאלה ההיא עשתה אותנו ללאום אחד , וזו מכוונת את מצפוננו ומורה את הדרך שעלינו לפלס באוקיינוס הזמן הנפתח לפנינו . ומעולם לא יכולנו להפליג בו במסיבות רצויות יותר . כלל ראשון ויסודי יהא בידנו , . 1 המכתבים נערכו על-ידי בנימין ראש , ציר אמריקה בבריטניה הגדולה , אל הנשיא מונרו , והכילו הצעת בריטניה שארצות הברית ואנגליה יוציאו הצהרה משותפת המכריזה על התנגדותן לבל התערבות זרה בענייני המושבות הססרדיות אמריקניות . מכתבו של ג'פרסון השפיע השפעה מכרעת על קבלת הרעיון , הוא 'עקרון מונרו , ' על ידי הנשיא מיגרו . שלא להסתבר לעולם במריבות אירופה . כלל שני , שלא נניח לעולם לאירופה להתערב בענייני העבר הזה של האוקיינוס האטלאנטי . אמריקה הצפונית והדרומית , מערכת אינטרסים מובהקים לה השונים מאלה של אירופה ומיוחדים לה בלבד . לפיכך דין הוא שתהא לה דרך משלה הנפרדת ונבדלת מדרכה של אירופה . בעוד זו טורחת ליהפך למשכן העריצות , ברי שאנו צריכים להשתדל לעשות את חצי הכדור שלנו משכן החירות . ...  אל הספר
מוסד ביאליק