הצהרת מונרו

רק במחצית השנייה של המאה הי ט החלו מדינאי ארצות הברית לראות בהצהרת הנשיא מונרו לפני הקונגרס ב 2 בדצמבר , , 1823 ביטוי עקרוני של מגמות מדיניותה של ארצותהברית כלפי יבשת אמריקה ובסיס לקביעת מעמדה ההגמוני בין מדינותיה . אפילו בסוף אותה מאה , בסכסוך החמור בין ארצות הברית לאנגליה כיחס לוונצואלה , סירבה אנגליה להכיר בזכות הבוררות של ארצות הברית בתוקף 'הצהרת מונרו / וטענה שהצהרה אינה אלא חוות דעתה הבלתי מחייבת של ארץ אחת על מדיניותה . רק במאה העשרים הוכר למעשה המעמד המיוחד של ארצות הברית ביבשת אמריקה , כסי שנוסח בהצהרת מונרו . ואולם אין ספק שדבריו של הנשיא בדצמבר 1823 ביטאו עמדות ונישות אופייניות ועקרוניות של ארצות הברית כלפי שאלת מעמדה בעולם וביחס לאינטרסים החיוניים שלה בעולם המערבי . ברקע ההצהרה עומדת בעיית גורלן של מדינות אמריקה הספרדית , שחתרו מאז 1812 לקראת עצמאות וניתוקן למעשה ולהלכה מספרד . לאחר כישלון התחלתי של תנועת העצמאות ב 1816 התחדשה מלחמת העצמאות הלאטינו אמריקנית , בהנהגתם של חוזה דה סאן מארטין , ברנארדו אוהיגינס ובוליוואר , ובאביב 1822 היה רוב היבשת למעשה משוחרר משלטץ ספרדי . ...  אל הספר
מוסד ביאליק