קארל לוטוס בקר

[ CARL LOTUS BECKER , 1873—1945 ] קארל ל . בקר הוא בן הדור השני של האסכולה ההיסטורית החדשה , אשר גיבשה את השקפתה ההיסטורית ואת המיתודה שלה בשלהי המאה הי-ט ובתחילת המאה העשרים . מתוך שלילה מודעת של ההיסטוריוגראפיה הרומאנטית , הפוליטית והחוקתית , פנתה אסכולה זו אל האספקטים הכלכליים , הסוציולוגיים והאקולוגיים כיסודות מעצבים בהיסטוריה והעמידה את החברה , לעומת האישיות , המוסד והאידיאל , במרכז הסינתיזה ההיסטורית . את השראתה שאבה מן התפיסה ההתפתחותנית של המדעים השונים , וכמו כן מן האסכולה ההיסטורית הכלכלית של גרמניה והפילוסופיה ההיסטורית של התנועה הסוציאליסטית . אולם מעל לכול הושפעה 'ההיסטוריה החדשה , ' כפי שהגדירה נ'יימס ה . רובינסון , מן הבעיות שהעלתה תקופת התיעוש והאירבאניזאציה בארצות הברית ובעולם , אשר הבליטו את ראשונות התהליכים הכלכליים והחברתיים בתולדות התקופה . לא במקרה באו רבים מן ההיסטוריונים הללו מן המערב , מרכז המאבק והתמורות החברתיות בארצות הברית . פרדריק נ . ' טורנר ( ראה עמי , ( 223 צ'ארלס בירד , ורנון ל . פרינגטץ בהיסטוריה , ריצ'ארד ט . אילאי ותורמטץ ובלן בכלכלה , היו כולם בני ...  אל הספר
מוסד ביאליק