בהשקיפנו קדימה (1933)

? C 1 ראשון : בחינה מחדש של הערכים בעיית המימשל היתה והווה זו : אם היחיד , איש ואשה , חייב לשרת משטר מסוים של מימשל או כלכלה , או אם משטר של מימשל וכלכלה קיים על מנת שישרת את היחיד , כאיש כאשר .... היו שראו את המבוכה ששרתה בשבות המלחמה לעצמאות אמריקה , ולפיכך נכנעו לאמונה , שמימשל עם מסוכן ביסודו ונמנע הפעולה ביסודו . הוגי דעות אלה היו בדרך כלל ישרי לב , ולא נוכל להכחיש שנסיובם צידק מידת מה של פחד . נציגה המוכשר והישר והמזהיר ביותר של נקודת השקפה זו היה האמילטון . הוא קץ בדרכי םעולה המתנהלות לאיטן . ביסודו של דבר האמין , שבטחון הריפובליקה מונח בכוחה האוטוקראטי של ממשלתה , שייעודם של היחידים הוא לשרת את הממשלה הזאת , ושקבוצה גדולה וחזקה של מוסדות מרכזיים , המודרכים על ידי קבוצה קטנה של אזרחים מוכשרים ומסורים לענייני הכלל , תיטיב מאין כמוה לכוון את כל מעשי הממשלה . ואילו ג'פרסון , בקיץ של שנת , 1776 לאחר שערר את הצהרת העצמאות , נתן דעתו על אותה בעיה ובא לידי השקפה אחרת . הוא לא השלה עצמו בצורות חיצוניות . לדידו , ממשלה היא אמצעי למטרה ולא מטרה בפני עצמה ; אפשר שתהיה מעוז וסעד או איום וסכ...  אל הספר
מוסד ביאליק