הפילוסופיה והדימוקראטיה

2 כפי שנרמז בהתחלה , נאמר הרבה על הפילוסופיה , אבל לא נאמר עד עתה כלום על הדימוקראטיה . אף על פי כן אני מקווה , שמסקנות מסוימות משתמעות די ברור מן האמור עד כה . בדרך כלל אפשר לומר , שהתפתחותם של המדע הנסיוני . 8 הכוונה למדיניות הפעילה של ג'ורג' קלמאנסו , ראש ממשלת צרפת ושר המלחמה , ויורשו אלכסנדר מילראן למיגור המשטר הבולשביקי ברוסיה , בייחוד אחר כריתת חוזה השלום הנפרד של רוסיה עם גרמניה בברסט לינווב 6 ק גמארפ . 1918 מדיניות זו הביאה לשיגור צבא משלוח אנגלי צרפתי לרוסיה ולמשלוח כוחות אמריקנים לצפון רוסיה ולמזרח סיביריה , לתמיכה פעילה של בעלות הברית כאדמירל קולצ'אק וגנראל דניקין ולתמיכה דומה של צרפת וארצות הברית בפולניה ובמלחמתה נגד רוסיה . . 1 הרצאה שנשא ג'ון דיואי במושב האגודה הפילוסופית של אוניברסיטת קאליפורניה בנובמבר , 1918 פורסמה ב'כרוניקה של אוניברסיטת קאליפורניה . ' . 2 בחלק הראשון של הרצאתו סותר דיואי את ההנחה , שעניינה של הפילוסופיה ידיעת המציאות כממשות וני נבדלת היא מן המדעים על-ידי ראייה כוללת ומעמיקה יותר של המציאות . לדעתו של דיואי , עניינה של המודרני ושל הדימוקראטיה חלה בזמ...  אל הספר
מוסד ביאליק