אבסולוטיזם חברתי

עד כדי כך מגיעה בורותו של המחבר , שאינו מכיר את כתביו של ראטצל . סקרנותו , ולמען האמת גם חמתו , נתעוררה למקרא מובאה מדברי ראטצל שקרא לאחרונה . במובאה זו נאמר י 'פילוסופיה של הגזע האנושי ראויה לשמה צריכה להיות טעונה הכרה , שכל ההוויה היא אחת — תפיסה אחת הנשענת מתחילתה ועד סופה על חוק אחד ויחיד . ' הדבר נשמע קצת כמיטאפיסי , ודווקא כעין מיטאפיסיקה טבטונית שיצא לה שם רע במקצת . אבל כנראה שיש לו זיקה כלשהי לענייני השעה . כי מצאתיה ( אני מצטער לומר זאת ) במודעה על ההיסטוריה העולמית החדשה של ולס . ספרו של ולס אי אפשר להשיגו במקום כתיבת המאמר הזה . לפיכך אין בידי לומר עד כמה הולם הספר ברוחו את אמרתו של ראטצל , אבל אי אפשר לומר שוולס נקי וצדיק כולו . כי מלים אלו מובאות ממנו : 'ההיסטוריה אינה יוצאת מכלל המדעים ; משמת מלאות הפרצות התבנית נעשית פשוטה יותר ; משמתרחב חוג הראייה המון העובדות מתפרק לחוקים כלליים ' . עתה אני מעז לומר שאין זה מדע . זו ההשקפה הוויקטוריאנית על המדע , והרי זה כאילו אמרנו שזו ההשקפה הרווחת הספרותית למחצה , הסנטימנטאלית למחצה וה מוסרית למחצה על המדע , שהיתר . מקובלת ברבים ...  אל הספר
מוסד ביאליק