מדע־החברה החדש

גילוי הדעת של תנועת העבודה האנגלית אומר , שהמלחמה מכלה את הסדר החברתי המסוים שבו היא קמה ; שאם אין זה קץ הציביליזאציה , לפחות זה קץ הציביליזאציה התעשיינית , שהפועלים לא ישיבוה לחיים מרצונם . מר שוואב , לפי המסופר בעיתו נים , הפליג בזה יותר במידה ניכרת . הוא צופה ורואה ריניסאנס חברתי , שבו האדם . 1 מאמר זה , שהודפס נ'ניו ריפוכליק' באפריל , 1918 בא להציע הקמת מכוךמחקר למדעי החברה , שישמש במכשיר מדעי לבנייה מחדש של החברה בדרך התוויית תכניות , הצעות וקווי פעולה . מטרת המחקר לאפשר בנייח דימוקראטיה תעשייתית וחברתית , המודרכת על ידי חזון של שיתופיות ופיתוח אופטימאלי של הכוחות היוצרים בחברה . רעיון זה , הקרוב ללבו של חוג הסופרים של ה'ניו ריפובליק , ' בוצע מאוחר יותר בייסודו של 'בית הספר החדש למחקר חברתי' בניו-יורק . שאין לו רכוש , הפועל העובד בידיו , הוא שיהיה האדם השליט בעולם . מסופקני אם ניתן להיטיב לחזק את ידי אלה , החוששים וסולדים משינוי רציני כלשהו במבנה החברה , מאשר על ידי פיתוחו של אוטומאטיזם עצלני המניח ששינויים חברתיים עצומים , שכולם מכוונים לשפר מצבם של העובדים בשכר , עתידים להתרחש...  אל הספר
מוסד ביאליק