ג'ון דיואי

[ JOHN DEWEY , 1859—1952 ] במחציתה הראשונה של המאה העשרים היה ג'ון דיואי האישיות המרכזית במחשבה האמריקנית , שטבעה את חותמה לא רק על התםתחות הפילוסופיה , הפסיכולוגיה ותורת החינוך , אלא לא פחות על המחשבה החברתית והמדינית של תקופה זו . השפעה רחבה זו היתה תולדה לא רק של מקוריותו ופוריותן כהוגה דעות ; היא נבעה מהתעניינותו הנלהבת בטובת הכלל ופעילותו הבלתי נלאית בענייני הציבור , שהן מסקנה בלתי-אמצעית של השקפותיו . נאמן להשקפתו שעניינה של הפילוסופיה הוא בבנייה מחדש בלתי פוסקת של הניסיץ האנושי , לא רק בפירושו , וכי ניסיון זה הוא בעצם מהותו חברתי או ניסיץ משותף של הפרט וחברתו , הקדיש את מיטב מרצו לעיצובה מחדש של הדימוקראטיה בתקופה של תיעוש וחיי עיר ושל טכנולוגיה מדעית מתפתחת . לא במקרה התפרסם ג'ון דיואי לראשונה בתחום הפילוסופיה של החינוך וכיוזם של מגמת החינוך שנודעה בשם ' חינוך פרוגרסיבי . ' דייאי סירב להכיר במחיצות בפעילות האנושית , בין עיץ למעשה , בין הסרט ובין הכלל , בין הפילוסופיה ובין החינוך והחברה . אדרבה , החינוך נראה לו מבחינות רבות בחינת לבה של הפילוסופיה ומרכז אסטרטגי של תהליכי שינוי ח...  אל הספר
מוסד ביאליק