מסמך 14 נאום־ההשבעה הראשון של וודרו וילסון ביום 4 במארס 1913

חלו חילופי ממשלה . תחילתם לפני שנתיים , כשבית המורשים הפך דימוקראטי ברוב מכריע . עתה הושלמו . הסינאט העומד להתכנס יהא דימוקראטי אף הוא . כהונות הנשיא וסגן הנשיא הופקדו ביד דימוקראטים . מה משמעם של חילופים אלה ? זו השאלה שהיא בראש מחשבותינו כיום . זו השאלה שאני אומר לנסות להשיב עליה , כדי לבאר , ברשותכם , את הנסיבה . יש במשמעה הרבה יותר מסתם הצלחה של מפלגה . הצלחתה של מפלגה ערכה מועט אלא אם כן האומר , משתמשת באותה מפלגה לתכלית גדולה ומסוימת . אין מקום כלל לטעות בדבר התכלית , שלשמה מבקשת עתה האומה להשתמש במפלגה הדימוקראטית . היא מבקשת להשתמש בה לביאור שינוי שחל בתכניותיה ובמשקפי תיה שלה . כמה דברים ישנים שהפכנו להם והתחילו חודרים לתוך עצם הרגל מחשבתנו וחיינו , שינו מראיתם משהתחלנו לאחרונה להסתכל בהם בעין בוחנת הסתכלות חדשה וערה ; הם התפשטו תחפושתם ונתגלו כזרים ומזיקים . כמה דברים חדשים , משאנו מסתכלים בהם בגילוי לב , מתוך רצון לעמוד על תכונתם האמיתית , התחילו לובשים מראית דברים מוכרים ונאמנים עלינו מזמן , עצם מאמונותינו שלנו . נתחדשה בנו רוחנו על ידי טביעת עין חדשה בחיינו אנו . אנו רואי...  אל הספר
מוסד ביאליק