מן 'החופש החדש' (1913) הסדר הישן משתנה

עובדה יסודית גדולה אחת נעוצה בשורש כל השאלות הנידונות כעת במישור הפוליטי . עובדה יחידה ומיוחדת זו אומרת , ששום דבר אינו נעשה בארץ הזאת כדרך שנעשה לפני עשרים שנה . הרינו עומדים בפני ארגון חדש של החברה . חיינו ניתקו מן העבר . החיים באמריקה שוב אינם החיים שלפני עשרים שנה ; אינם כחיים שהיו לפני עשר שנים . שינינו את מצבנו הכלכלי תכלית שינוי , מן המסד עד הטפחות , ועם חברתנו הכלכלית —את מערכות חיינו . הנוסחאות הפוליטיות הישנות אינן הולמות את בעיות ההווה ; אנו קוראים בהן כקורא במיסמכים שנלקחו מעידן נשכח . התביעות הישנות קולן נשמע כאילו שייכות הן לתקופה שחלפה ונשכחה כמעט מן הלב . דברים שהיו רגילים לכוללם במצעי מפלגות לפני עשר שנים היו נשמעים באוזנינו כמיושנים אילו כללום עכשיו בהם . אנו עומדים לפני ההכרח של התאמת ארגון חברתי חדש , כשם שהתאמנו פעם את הארגון הישן לאושרם ולרווחתם של רוב מניין האזרחים ; שכן ידוע לנו , שהסדר החדש של החברה אינו מותקן להיות הולם ומספק את נוחיותו או רווחתו של האיש הרגיל . חיי האומה נעשו מגוונים לאין שיעור . במרכזם אין עומדות כיום שאלות של מיבנה ממשלתי או של חלוקת סמכוי...  אל הספר
מוסד ביאליק