וולטר ליפמן

[ WALTER LIPPMANN , 1889 ] בתחילת כהוגתו של וודרו וילסון כנשיא ארצות הברית ( 1914-1913 ) ה 1 יעה התנועה הפרוגרסיבית לשיא השפעתה ולביטויה האינטלקטואלי הבשל . נראה היה שבשנים אלה קצרה יבול של שלושים שנה של מחשבה ביקורתית ומחדשת בתחום החברה , המדינה והפילוסופיה . ב 1914 התלכדה קבוצה של אינטלקטואלים , ביניהם הגדולים בחיי הרוח האמריקניים , לשם הוצאת שבועון חדש , 'הריפובליקה החדשה' , ( The New Republic ) אשר ישמש ביטאון למחשבה הפרוגרסיבית של התקופה . המטרות שהעמידו לעצמם חברי המערכת וחבריהם בהוצאת ביטאון זה היו יומרניות . הם שיוו לנגדם את קבוצת הפאביאנים האנגלית והשפעתה . הם קיוו שה'ניו ריפובליק' ייהפך לבמה של האליטה האינטלקטואלית של ארצות הברית , וזו תדריך את הכוחות הפרוגרסיביים בעיצובה מחדש של הדימוקראטיה האמריקנית , בהתאם לתנאים ולאפשרויות של המאה העשרים . הרברט קרולי , יוזם רעיון הביטאון ועורכו הראשי , הגדיר מטרה זאת בזה הלשון : 'המשימה בה החלה האומה האמריקנית היא חתירה למימושה , במידת האפשרות , של הדימוקראטיה הפוליטית והחברתית המושלמת . אם להתחיל במשימה זאת או לא , זוהי ביסודה שאלה של ...  אל הספר
מוסד ביאליק