הדימוקראטיה החדשה

אמריקה שרויה כיום במצב של דיכאון וחשבון נפש . אנו חיים בתקופה של שאון והמולה , של תמהון לב , של אי מנוחה הקרובה לחרדה . אנו נחפזים לשנות את כל מושגינו החברתיים . אנו נחפזים לבחון את כל האידיאלים המדיניים שלנו . סר מעלינו לחלוטין קסמם של פירות מאת שנים של עצמאות . מבקרינו מאירופה בימיה הראשונים של עצמאותנו נתפסו בצורה בלעדית להחשי בות היחידה ומיוחדת אשר לדימוקראטיה שלנו . בחירות , או בגילוייה המופרזים , תלו והסבירו את כל תכונותיה , מנהגיה וקורותיה . הסניגורים משלנו הטעימו במידה שווה את הדימוקראטיה . בדרשות מבדחות למחצה וטראגיות למחצה הרימי על נס את שלטון העם כעיקר מהותה ומעלתה של הריפובליקה החדשה . אמריקה נועדה להיות ארץ החירות הנצחית , מקלט הנדכאים בעולם , פלא יועץ לאירופה . העם הנבחר שבמערב מיועד להורות את אמונת הדימוקראטיה האמיתית , והוא נשמע בכך לציווי ממעל , הברור ומפורש כזה שנצטווה בו עם ישראל מקדם . ארבעה דורות חלפו מאז נכנע ק 1 רנוואליס ביורקטאון . עברנו בשלום את הימים . 1 מבחר קטעים מספרו של וולטר וייל . ( The New Democracy , New York 1912 ) הראשונים של דלות ותחרות בין המדינו...  אל הספר
מוסד ביאליק