וולטר וייל

[ WALTER WEYL , 1873—19191 יחד עם הרברט קרולי ( Herbert Croly ) היה וולטר וייל דוברה ומנסחה המזהיר ביותר של התנועה הפרוגרסיבית האמריקנית בעשור השני של המאה העשרים . סםרו 'הדימוקראטיה החדשה' , ( 1912 ) כמו שני ספריו של קרולי 'חזון החיים האמריקניים' ( of American Life , 1909 The Promise ) ו'הדימוקראטיה הפרוגרסיבית' , ( 1914 ) מייצגים בצורה סינתיטית ושיטתית גם את ביקורתה וגם את חזונה ודרך הגשמתה של התנועה הזאת . בולט הדמיון הרב בהשקפות של שני אישים אלה . שניהם סיגלו להם את הראייה ההיסטורית הסוציולוגית של הדימוקראטיה האמריקנית , וזו איםשרה להם להשתחרר מן הפונדאמנטאליזם האידיאולוגי של מסורת ניפרסון והשמרני של הנישה החוקתית והמשפטית אל המימשל . הדימוקראטיה היתה בעיניהם אידיאל ריגולאטיבי , אישי וחברתי , ויחד עם זה מערכת חברתית דינאמית ומתפתחת , המתממשת תוך פיתוח מתמיד של כל הכוחות היוצרים והאינטלקטואליים שבחברה ובדרך הניסוי והמעשה ביצירת צורות ארגון חברתיות . שניהם זנחו את התסיסה האינדיבידואליסטית של זכויות הפרט והדגישו את אוםיה החברתי של ההוויה והחוויה האנושית ואת תפקידיה החברתיים של הדימוק...  אל הספר
מוסד ביאליק