תיאודור רוזבלט

[ THEODORE ROOSEVELT , 1858—1919 ] הדרישה למדיניות פדראלית תקיפה לשימור אוצרות הטבע מפני הניצול הבזבזני וההרסני מצד אינטרסים פרטיים היתה חלק בלתי נםרד מתכנית התנועה הפרוגרסיבית . כבר ב 1864 פירסם ג'ורג' פרקינס מארש את מחקרו המהולל , 'האדמה והטבע , ' שנודע לאחר מכן בשם 'תמורות בפני האדמה מכוח פעולת האדם' , { Human Action The Earth as Modified by ) בו תיאר את השפעתו ההרסנית של האדם על הקרקע והיער , שהפכה חלקים נרחבים של כדור הארץ למדבר ושממה , וטען למדיניות שימור במיוחד ביחס ליער . שפע האדמה הבטלה בארצות הברית עובד מתחילה עיבוד אכסטנסיבי ונצלני , שרושש את הקרקע והגביר את גורמי הסחף . בירוא היערות לטובת החקלאות והתעשייה , מרעה פראי בשטחי המערב הצחיח וחקלאות ממוכנת ובלתי מתאימה לקרקע זירזו את תהליכי הסחף ויצרו שטתי שממה עשויה בידי אדם . בדרום ובהרי האםאלאצ'ים הושחתו למעלה ממאה מיליון אקרים של אדמה והפכו למדבר , ובמערב הוחמר המצב על ידי בצורות , סערות חול , מזיקים ושטפונות . מתוך 800 מיליון אקרים של יער נשארו עומ דים ב 1901 רק כמאתיים מיליון , כשרובם נמצאים בידיים פרטיות . ביד המימשל ה...  אל הספר
מוסד ביאליק