חברת 'מלון החוף המערבי' נגד פאריש (1937)

ראש השופטים של בית הדין העליון , מר היוז , חיווה את דעת בית הדין . משפט זה מעמיד את שאלת תוקפו החוקתי של חוק השכר המינימאלי של מדינת ואשינגטון . החוק בשם 'שכר עבודה מינימאלי לנשים' מייפה כוח הרשות לקבוע מכסת מיני מום של שכר לנשים ולקטינים ... החוק מניח : ' סעיף . 1 טובתה של מדינת ואשינגטון דורשת , שנשים וקטינים יהיו מוגנים מפני תנאי עבודה שיש להם השפעה מחבלת על בריאותם והנהגתם . לכן , מדינת ואשינגטון , בתוקף סמכותה המשטרתית והריבונית , מצהירה בזה , ששכר עבודה שאינו מסםיק ותנאי עבודה שאינם סאניטאריים אמנם פועלים פעולה מחבלת כזאת . ' ' סעיף . 2 שלא כחוק הוא מעתה להעסיק נשים או קטינים במלאכה או משלח יד כלשהם בתחומי מדינת ואשינגטון בתנאי עבודה הפוגעים בבריאותם או בהנהגתם ; ושלא כחוק הוא מעתה להעסיק נשים פועלות בתעשייה כלשהי בתחומי מדינת ואשינ גטון בשכר עבודה שאין בו כדי מחייתן . ' ' סעיף . 3 מוקמת בזה ועדה , שתהא ידועה בשם "הוועדה לתקנת התעשייה" בשביל . West Coast HotelCo . v . Parrish ( 300 US . Reports 379 ) 1937 . 1 פסק היין של בית המשסט העליון בא כתשובה לערעור , שהוגש על ידי חברת המל...  אל הספר
מוסד ביאליק