דעת הרוב ודעת המיעוט במשפט אבראמס נגד ארצות־הברית [1919]

שופט בית הדין העליון מר קלארק מסר את דעת בית הדין . בכתב אישום אחד , שכלל ארבעה פרטי אישום , הורשעו חמשת התובעים בטעות , והם המכונים מכאן ואילך 'הנאשמים , ' בקשירת קשר להפרת סעיפי חוק הריגול , 3 ) פרק 1 של החוק שאושר ב 15 ביוני 1917 ותוקן ב 16 במאי 40 , 1918 תקנות . ( 553 כל אחד משלושת הפרטים הראשונים האשים את הנאשמים במזימה , בעת שארצות הברית עמדה במלחמה נגד ממשלת הקיסר הגרמני , להשמיע , להדפיס , לכתוב ולפרסם שלא כחוק : לפי הפרט הראשון , 'דברי ניבול לשמצה ובגידה על צורת המימשל של ארצות הברית ; ' לפי הפרט השני , דברים ה'מכוונים לעורר כלפי צורת המימשל של ארצות הברית ביזיון וקצף , חרפה ואי כבוד ; ' ולפי הפרט השלישי , דברים ה'מכוונים להסית , לעורר ולעודד התנגדות לארצות הברית במלחמה האמורה . ' ההאשמה בפרט הרביעי היא , שהנאשמים קשרו , 'כשארצות הברית עמדה במלחמה נגד ממשלת הקיסר הגרמני ... באיסור ובזדון , להמריץ , להסית ולהטיף , בעל פה ובכתב , בדפוס ובפרסום , לקיצוץ הייצור של דברים ומוצרים , דהיינו , ציוד ותחמושת ההכרחיים והחיוניים למעשה המלחמה . ' העבירות נוסחו בלשון חוק הקונגרס . בכל פרט...  אל הספר
מוסד ביאליק