ראסקו פאונד

[ ROSCOE POUND , 1870—1964 ] המשםט 'ליכנר נגד ניו יורק' ( ראה למעלה ) גילה לעיני הציבור הרחב לא רק את מחלוקת-הדעות החריפה בין חברי בית-המשםט העליון ביחס למקרה הנדון , אלא גם את הבדלי הגישות ותפיסות-היסוד במהות הפסיקה השיפוטית ותפקידי השיפוט בחברה . לדעתו של ראסקו פאונד הציגה חוות-דעתו הנפרדת של אוליבר ונדל הולמס הצעיר במשפט זה בצורה מופתית את 'המגמה הסוציולוגית בתורת המשפט . ' הוא התכוק כאן במיוחד לאותם הפסוקים , שבהם חשף הולמס את היומרה המשפטית להכריע כביכול לאור עקרונות ראשוניים וקבועים נגד דעת הרוב , כשבית המשפט פועל למעשה על םי דעותיו ומשפטיו הקדומים שלו . לכך התכוונו דבריו של הולמס בפתח חוות דעתו : 'המשפט מוכרע על-םי תיאוריה כלכלית שאינה מקובלת על דעתו של חלק גדול של הארץ ... אני מאמין באמונה שלמה , ששאלת הסכמתי או אי-הסכמתי [ לצידוק החוק ] אינה נוגעת כלל לזכותו של הרוב לגלם את דעותיו בצורת חוק ... אין בכוחם של משפטים כלליים לפסוק במקרים קונקריטיים . ההכרעה תהיה תלויה בשיפוט ובאינטואיציה חדים ועדינים יותר מכל הנחה כללית מנוסחת . ' את 'המגמה הסוציולוגית' בתורת השיפוט הגדיר ראסקו פא...  אל הספר
מוסד ביאליק