המערב והאידיאלים האמריקניים

re על פני 'המישור הגדול , ' שהתא 1 והאינדיאני שלטו בו עד עתה , מתגלגלים ועוברים גלים גלים של תיעוש . המרעה החופשי הישן פינה מקומו לחוות הבקר , חו 1 ת הבקר למשק החקלאי , ועתה , במקומות שבאזורים הצחיחים המשק החקלאי מפנה מקומו למשק מטעים בעל עשרה או עשרים אקרים של שדה שלחין . חלפה ללא שוב תקופת הקרקע הזול , התירס והחיטה הזולים והבקר הזול . הממשלה הפדראלית פת הה במפעלי עזר עצומים של הפרחת המדבר . בהרי ה'רוקיס / שמרוצות חשובות ראשונות למכרות הזהב והכסף בימי מלחמת האזרחים העתיקו בהם את הספר אחורה במסע מזרחה , חלו גלגולים מפליאים ביותר . כאן , במקום שסיירים מחפשי קרקע ומתכות היו מפלסים נתיבות חדשים וחיים חיי בר חופשיים של אנשי הרים , כאן , במקום שדומה היה כי רוח האדם תגיע בו לידי מידה עליונה של חירות אישית , ובמקום שההצלחה רמזה לאדם הפשוט , באו מהפכות שחוללה הדרישה לתעשייה ולהון מאורגנים . באזורים , שבהם שלטו בתי דין עממיים ושגשגו חיי תחרות חופשית , אנו עדים לתמוטת חוק וסדר בהתנגשות קשוחה של מצבו י רי הון בינם לבין עצמם וביניהם לבין מחנה העובדים הסוציאליסטי המאורגן . השביתות בקריפל קריק...  אל הספר
מוסד ביאליק