פרדריק ג'קסון טורנר

[ FREDERICK JACKSON TURNER , 1861—1932 ] תרומתו הגדולה של ם . נ . ' טורנר היא בשדה ההיסטוריוגראפיה האמריקנית . הרצאתו של ההיסטוריק הצעיר בכנס אגודת ההיסטוריונים האמריקניים בשיקאנו ב 1893 על 'משמעות הספר בהיסטוריה האמריקנית' ( The Significanceofthe Frontierin American History ) היתה מיסנה בתסיסה ההיסטורית בתולדות ארצות הברית ופתחה אופקים חדשים למחשבה ולמחקר ההיסטוריים של התקופה . טורנר ראה את האחדות בהיסטוריה האמריקנית כנקבעת על ידי תולדות התיישבותי .. תהליך ההתיישבות הוא יסוד ושורש בה , בהיסטוריה זו , מתחילת ייסוד המושבות עד סוף המאה הי ט . התיישבות זו התנהלה במציאות של יבשת בלתי מיושבת , שופעת קרקע בתולה , והמתיישב עליה עמד במאבק בלתי פוסק עם השממה ועם האינדיאני הפראי . תהליך זה של כיבוש השממה והאזור שבו הוא מתרחש כונו על ידו 'םרונטייר' - הספר . קיומו של הספר במובנו הרחב ביותר הוא , לדעתו של טורנר , הגורם היסודי בחיי האומה האמריקנית והוא שעיצב את החברה האמריקנית על ייחודה הלאומי , המוסדי , החברתי והמדיני . הספר הוא מציאות טוטאלית , המעצבת את חווייתו של החלוץ ;( pioneer ) מכוח המאבק...  אל הספר
מוסד ביאליק