תפקידים מדיניים־סוציאליים

סימן למשבר ממשמש ובא בהשקפות הסוציאליות הוא , כשהלכות הרווחות ברבים נפלגות ומתרחקות בהרבה מן המעשים הרווחים ברבים . אם כי מותר להניח מידה מסוימת של שחיתות כללית אפילו בעם מתקדם וחי ברווחה לכאורה , הרי מופלג הוא לדרוש , שמכיוון שהוא מתנהג כמעט בכללו בניגוד לפילוסופיה המקובלת עליו , שוב אין ספק שהוא נמצא במצב של ירידה . ייתכן שהוא נשמע פשוט לקולם של אינסטינקטים חברתיים ; ובמקום שאתה מוצא אינסטינקטים חברתיים מתקוממים בתוקף להלכות חברתיות , הגיעה השעה שתעמוד ותבחן את האחרונים עם שאתה מצטער על הראשונים . מבחינה אחת כל אמת יחסית היא . דעות שהיו אמיתיות לתקופה אחת פוסקות להיות אמת לתקופה שבאר . אחריה ; עקרונות שהפעלתם הביאה ממש גאולה במאה האחרונה , שוב אי אפשר להשתמש בהם במאה הזאת . המגמות השמרניות של החברה , המקיימות מנהגים וטקסים אף לאחר שבטלה תועלתם , שומרות גם על תיאוריות סוציאליות שהביאו רווח והצלה לדורות קודמים , והן מוסרות אותן לזמנים מאוחרים , ששוב אין קירבה לגיטימית בינם לבינם . הרגש כוחו יפה מן השכל . החברה מונעת תמיד בכוח נחשול הרגש , הגואה זמן רב קודם שקול השכל מכריז על טיבו של זה...  אל הספר
מוסד ביאליק