הפרדת המדינה והשוק

איני יכול למצוא דוגמה של מדינה , שלא היתה נתונה במידה מרובה לכוח השליטה של ההון . אי אפשר לחיות ולקיים עסקים לשירות הציבור או להנאתו בלא הון ; השוללים את ההון באמת ובתמים משמשים מופת גלוי לכך ; הם מתפתלים במאמצם להתחמק או להעלים עיניהם מעובדה זו . לפיכך חתרו תדיר הבריות לזכות בכוח זה . אלה שהכוח המדיני בידם מצאו שאי אפשר להם בלי הון ; הם כרתו ברית עם בעלי ההון . הללו הציבו תנאים , שעל ידיהם השיגו מטרתם שלהם וסיפקו יצרם שלהם . אם אתה מוצא דוגמאות להיפוכו של דבר , הריהן משטרי עריצים גדולים ותקיפים שכוח היה בידם להתעלם מכל מה שמחוץ לכת הצבאית או הכמורה , אך אפילו במקרים הללו נתן כוח ההון אותותיו בעקיפין על ידי השפעתו על אנשי הפמליה השלטת המקיימת את כס המלוכה . איני יכול למצוא שום מקרה של מדינה , ששליטיה פעלו ממש לצמצום שלטונם , או גילו נטייה להוציא מידם תפקידי מעשה . אם הדימוקראטיה נושאת בתוכה תקווה גדולה לאנושות , הרי יסודה באמונה שהדימוקראטיה עשויה להיבדל מכל שאר צורות המדינה בנידון זה . הדימוקראטיה הג'פרס 1 נית , בחשובי עיקריה ורעיונותיה , דומה שיש בה כדי להצדיק תקווה זו , ואם נחלה נצ...  אל הספר
מוסד ביאליק