ויליאם גרייהם סומנר

[ WILLIAM GRAHAM SUMNER , 1840-1910 ] בתקוסה שבה זנחה האינטליגנציה את אמונתה במוסכמות של מורשת המחשבה האמריקנית , ב'לסה סר , ' בקדושת יחסי הקניין ודסוסי חלוקת העושר ודרשה שהמדינה תקבל על עצמה אחריות להבטחת צדק חברתי ולרווחה כללית , נמצא בוויליאםנרייהם סומנר דובר מוכשר ורב השםעה לצידוק שיטת האינדיבידואליזם הכלכלי והמדיני . אף כי ביחס למגמות זמנו היה סומנר שמרן קיצוני , הפתיע את מעריציו וחסידיו בדעותיו הממרות ובמסקנות שהסיק ממוסכמות . כומר אפיסקופאלי בתחילת דרכו זנח סומנר את עיסוקו בתיאולוגיה ובלימודים הקלאסיים , ועבר להוראה ומחקר במדעי החברה באוניברסיטת ייל ונעשה תלמידם וחסידם של הרברט ספנסר , צ'ארלס דארווין והאנתרופולונ הנודע לואיס הגרי מורגאן . אף כי היה אפולוגטיקן מובהק של זכויות הקניין ושל הצבר עושר בידי סרטים , תקף בהריסות את שילובו של עולם העסקים במימשל ובשלטץ , ותבע ביטול מכסי המנן , מסחר חופשי ויהסרדת המדינה והשוק / בתור חסיד הדארוויניזם לעג לכל תכנית סעד מדינית לנכשלים ודלי העם בסנטימנטאליות מזיקה וםושעת . אולם הוא גינה בחריפות את מלחמת ארצות הברית בספרד וראה בתנועה הלאומנית וב...  אל הספר
מוסד ביאליק