גרובר קליבלנד

[ GROVER CLEVELAND , 1837-1908 ] מעטים הם הנשיאים , שאזרו אומץ לתקוף בצורה כה גלויה וחריפה מערכת אינטרסים מושרשת , רבת השסעה ועוצמה , ולהתייצב ננדה כפי שעשה זאת גרובר קליבלנד בשתי כהונותיו כנשיא ארצות הברית . ( 1897-1893 , 1889-1885 ) רק אנדרו ג'קסון , אנדרו ג'ונסון והנשיא וודרו וילסון היו מוכנים כמוהו לסכן ואף להקריב למען השקפותיהם ועקרונותיהם את התמיכה הפוליטית של מפלגתם ואת הפופולאריות שלהם בציבור הבוחרים . מאז נכשל נסיונו של אנדרו n po : 1 לעמוד נגד רוב הקונגרס ( ראה עמ' , 138 הע' ( 6 עברה היוזמה במימ של הפדראלי אל הקונגרס הריפובליקני , אשר החל לבסס את מעמד מפלגתו כמפלגת השלטון על-ידי כריתת ברית עם קבוצות הלחץ הכלכליות והפוליטיות הגדולות , להן העניק תגמולים וטובות הנאה גלויים וסמויים , הענקות , הגנה וזכויות יתר . בחירתו של גרובר ק ליבלנד כנשיא הדימוקראטי הראשון מאז מלחמת האזרחים היתה בחינת מרד במשטר המושתת של מפלגת השלטון ובעלי בריתה , ולקחו חלק פעיל בו לא רק המוני הדימוקראטים בצפון ובדרום אלא שכבות רחבות של האינטליגנציה הצפונית , מעמדות הביניים וחוגי המתקנים . אדרבה , מנגנוני ה...  אל הספר
מוסד ביאליק