מ'בעיותיה הממשיות של הדימוקראטיה' (1896)

כל המחברים שנוגעים כל עיקר בעניין הדימוקראטיה בימינו מכירים בה כוח חדש ואדיר , העתיד לחולל בקרוב תמורות מפליגות במבנה החברתי ולשנות , בבחינות חשובות רבות , את דרך הראייה שבה ראו בני אדם את החברה האנושית מאז ייסוד הנצרות . אבל טיפולם בה דומה מאוד לאופן טיפולנו בחשמל ; כלומר על דרך הניסיון . הם מודים שעוסקים הם בכוח מסתורי מאוד , שלפי שעה רק מעט ידוע להם עליו , ושעל גילוייו בעתיד אין בידם לומר דבר בביטחה כלשהי ... כל אדם , או כמעט כל אדם , שנוטל עט לידו כדי לחקור בשאלות מהותה של הדימוקראטיה וטיב ההשפעה שהיא עשויה להשפיע על המין האנושי , הריהו סניגור רציני או קטיגור רציני שלה . רואה הוא בה התחדשות המין האנושי או הרס תרבותנו . דבר זה נכון . 1 'בעיותיה הממשיות של הדימוקראטיה' ( The Real Problems of Democracy ) הוא מטין מאמר סיבום בסדרת המאמרים מפרי עטו של א . ל . גודקין , הדנים בבעיות הדימוקראטיה , ונאספו בספר 'בעיות הדימוקראטיה המודרנית' a y » f AOT' / , r ( Problems of Modern Democracy ) . 1896 כמעט לגבי כל סופר בעל שם , שדן בה מאז המהפכה הצרפתית . המתון ביותר מבין יריביה לעתים רחוקות ...  אל הספר
מוסד ביאליק