אדווין ל. גודקין

[ EDWIN LAWRENCE GODKIN , 1831—1902 ] בן עשרים ושש היה גודקין כאשר החליט להגר לארצות הברית ולהתיישב בה , ומאחוריו ניסיון מגוץ של לימודים אוניברסיטאיים , עבודה בעיתונות ובמחקר היסטורי ומסעות . יליד אירלאנד הדרומית , פרסביטריאני לפי חינוכו ואנגלי לסי תרבותו , לא יכול גודקין להזדהות עם מולדתו האירית ואף לא עם החברה האנגלית השליטה בבריטניה הגדולה . נכרי בשתי החברות גם יחד ראה במשטר הפוליטי והחברתי של ארצות הברית את הניסיון הגדול לכינון חברה חופשית , ראציונאלית ושוויונית , ועל כן החליט לעשותה למולדתו ולקחת חלק פעיל בעיצובה . כשרונותיו , נטיותיו והשכלתו הועידוהו לפעילות פובליציסטית . אולם עברו שנים של מסעות , לימוד החברה , מוסדותיה , מחשבתה ואישיה הבולטים עד שמצא גודקין את מקומו בעולם האינטלקטואלי של אמריקה . הזדמנות זו באה כאשר קבוצת מכיריו ומעריציו החליטה לייסד שבועון , שיוקדש 'לפוליטיקה , ספרות , מדע ואמנות , ' בעריכתו הראשית של גודקין . השבועון , ( 'mjwrr ) The Nation שהחל לצאת לאור ב , 1865 הפך להיות בתוך זמן קצר הבטאון החשוב ביותר של האינטליגנציה הליבראלית של ארצות הברית . אף כי תפוצ...  אל הספר
מוסד ביאליק