ג'ון פ. קנדי ‭[1963-1917]‬ הנשיא השלושים־וחמישה של ארצות־הברית