תור לקבלת לחם־חסד בעיצומו של המשבר הכלכלי בתחילת שנות השלושים