בית־הדין העליון בארצות־הברית ‭18]‬ בנובמבר, ‭[1937‬ מימין לשמאל יושבים : בוטלר, בראנדייס, יוז, מק־ריינולדס, סותרלנד. עומדים ו בלק, רוברטס, סטון, קרדוזו