'מאורת פריצים' [צילום הווי של משכנות־עוני בניו־יורק, 1888