למנצח — העןלל תמוטת 'כנופיית טוויד' המושחתת ןקאריקאטורה של נש]