קידמה ועוני

מחקר בדבר סיבתם של משברים כלכליים תעשייתיים ועליית המחסור עם עליית העושר חתרופח מבוא הבעיה ... ככל שלא ינעם לנו להודות בדבר , הרי הולך ונעשה סוף סוף גלוי לעין , שהגידול העצום בכוח הייצור , שציין את המאה הזאת והוא נמשך והולך בשיעורים מואצים , אינו נוטה כלל לבער את העוני או להקל מסבלם של האנוסים לחיות מעמל כפיהם ... ... אמת שהעושר גדל במידה מרובת , והרווחה והפנאי ומעדני החיים עלו בדרך כלל ; אך ההישגים הללו אינם נחלת הכלל . בני המעמד הנחות אין להם חלק בהם . * אין אמנם , עני שבעניים יכול נעת ליהנות בדרכים מסוימות מדברים שלא עמדו לרשותו של עשיר מופלג לפני מאה שנה , אך אין בזה משום שיפור המצב כל עוד לא גדלה היכולת לספק גורכי-הנםש ההכרוזייט . כוונתי לומר שמצבם של בני המעמד הנחות לא נשתפר בשום מקום ובשום דבר ; אלא שאין בשום מקום שיפור שאפשר לתלותו בעליית כוחות הייצור . כוונתי לומר שהקיד מה החומרית , כפי שהיא מכונה בפינו , אין מגמתה בשום פנים שיפור מצבם של בני המעמד התחתון בדברים שהם היסוד לחיי אדם בריאים ומאושרים . יתר על כן , עתי דה זו להנמיך עוד יותר את מצבו של המעמד התחתון . הכוחות החדש...  אל הספר
מוסד ביאליק