הנרי ג'ורג'

[ HENRY GEORGE , 1839—1897 ] רק אחר שידולים רבים מצא הנרי ג'ורג' מו-ל שיסכים לסרסם את סםרו 'קידמה ועוני' , ( Progress and Poverty ) והלז , אפלטון ושות , ' התנה זאת בנכונותו של המחבר לשאת בהוצאות הכנת הגלופות . ב 1879 הודפסו 500 העותקים הראשונים , וב 1880 יצאה לאור המהדורה הסדירה הראשונה . הנרי ג'ורג' לא הטיל ספק בחשיבותו ובהצלחתו של ספרו . לאביו כתב : 'ייתכן שלא יבחינו בערכו לראשונה , וייתכן שיעבור זמן , אולם בוא יבוא ויכירו בו כספר גדול , יפרסמוהו בעולם כולו ויתרנמו אותו ללשונות רבות . ' הנרי ג'ורג' לא טעה . מאז הופעתם של 'השכל הישר' ו'זכויות האדם' לתומאס פיין לא חובר בארצות הברית ספר שפרסומו היה כה מהיר , השפעתו כה רבה ורישומו על בני-הדור כה עמוק כמו 'קידמה ועוני . ' הספר זכה במהירות להכרה לא רק בארצות הברית , אלא נם באנגליה ואירלגד , תורגם לכל לשונות אירופה , הודפס בהמשכים בעיתונות של ארצות דוברי אנגלית , וכמאה מהדורות הודפסו מספרו זה בלבד . מעריכים כי עד 1905 הודפסו כחמישה מיליון טפסים מכתבי הנרי ג'ורג' וכשני מיליון ספרים מ'קידמה ועוני . ' ההשוואה בין תומאס סיין והנרי נ'ורג' אינ...  אל הספר
מוסד ביאליק