'אופקים דימוקראטיים' [קטעים]

אמריקה , הממלאת את ההווה מעשים ובעיות גדולים ביותר , המקבלת בשמחה את העבר ... סומכת , כפי שאני משער , בעניין צידוקה והצלחתה ( כי מי יכול כבר עתה לומר כי ההצלחה היא נחלתנו ) כמעט לגמרי על העתיד . אף אמנם יש לה לתקווה זו על מה שתסמוך . כיום , באופק , אם כי בצורה עמומה עדיין , אנו רואים לפנינו זרע צאצאים שופע , איתן , כביר . לגבי עולמנו החדש כל מה שעשה וכל מה שהנהו פחות חשוב בעיני מתוצאות העתידות לבוא . ארצות הברית , לבדה באומות , נטלה עליה את המשימה לטבוע בדפוסים של עוצמה ושימושיות מעשית מתמידות , על פני מר חבי שטחים המתחרים בפעולתו של הקוסמוס הפיסי , את המחשבות המוסריות המ דיגיות של הדורות , שהגשמתן נשתהתה זמן רב , כה רב , את העיקרון הדימוקראטי הריפובליקני , ואת תורת ההתפתחות וההשתלמות על ידי מידות הנהגה מקובלות מרצון והישענות האדם על עצמו . ... לא אחפה על הסכנות המרתיעות של זכות הבחירה הכללית בארצות הברית . לאמיתו של דבר , באתי בכתיבתי זו להודות בסכנות אלה ולראותן כמות שהן . למען האיש או האשה שבקרב מחשבתם פנימה נטוש הקרב , תוך התקדמות , תוך נסיגה , בין דעותיה , שאיפותיה של הדימוקראט...  אל הספר
מוסד ביאליק