וולט להיטמן

[ WALT WHITMAN , 1819—1892 ] מבוא ל'אופקים דימוקראטיים' ' אוםקים דימוקראטיים' - Democratic Vistas - הודסס לראשונה ב 1871 בצורת קונטרס . כמו ברוב כתביו מזג וולט והיטמן במסה זו חיבורים וקטעי מאמרים שנכתבו במשך תקופה ארוכה , הן לפני מלחמת האזרחים והן אחריה . והיטמן הודה בעצמו באופיו המורכב והבלתי אחיד של חיבור זה בדברי הפתיחה ל'אופקים דימוקראטיים , ' אולם נם הדגיש את רציפות מחשבתו והתאמת מבנהו לצורה הדיאלקטית , בה מתנהל הדיון על מהותה , מטרותיה ומשמעותה של הדימוקראטיה האמריקנית . 'אקדים מראש שאף כי הק טעים ( של חיבור זה ) נכתבו בזמנים שונים ( והוא למעשה אוסף של תזכירים בשביל המתכננים והמתבוננים לעתיד לבוא ) ואף ניתן לטעון שחלק אחד סותר את משנהו - כי קיימות עמדות מנוגדות בבעיה הגדולה של הדימוקראטיה , כמו בכל בעיה גדולה - חש אני את החלקים כמתמזנים ומשתלבים בצורה הרמונית בהשקפותי ובהבנתי , ומגיש אותם לקורא בתור חטיבה אחידה זו כשכל עמוד וכל טענה וקביעה משתנות ומושפעות על-ידי הטענות שכנגד . ' ב'אופקים דימוקראטיים' שולבו למעשה שתי מסות , שיצאו לאור בשנים , 1868 , 1867 האחת 'דימוקראטיה' והשניי...  אל הספר
מוסד ביאליק