עתידו של הדרום

דברים שנאמרו לפני בית המחוקקים של גיורג'יה , ביום 22 בפברואר 1866 רבותי חברי הסינאט ובית הנברורים j הנני מופיע לפניכם כי קראתם לי . קריאה זו , בצורתה המרהיבה ובמסיבות שבה באה , מחייבת תשובה מצדי . יעדתם לי עמדה נעלה מאוד , מכובדת ואחראית מאוד n עמדה זו , כידוע לכם , לא אני ביקשתי לי . ברצון רב הייתי מונע עצמי ממנה ; ושום דבר לבד הרגשת חובה יוצאת מגדר הרגיל לא היה עשוי להניעני לבטל את סלידתי ורתיעתי מפני רצונכם ושיפוטכם בעניין זה . על גילוי בלתי שכיח זה של כבוד ואמון הריני משיב לכם בהכרת טובה מעומק לבי . דבר אחד בלבד יכול אני להבטיחכם והוא , . שאם יורשה לי למלא את התפקידים שהוטלו עלי כאן , אמלאם מתוך כוונה אחת ויחידה לטובת הכלל . המטרה הגדולה אשר לפני עתה היא לראות בהחזרתם —אם אפשר —של שלום ושפע וחירות חוקתית בארץ זו , המאושרת לפנים ועתה היא נבוכה , נרגזה ומבולבלת . לתכלית זו יוקדשו כל כוחותי ומאמצי , עד קצה גבול יכולתם . שואלים אתם לדעתי על מצב העניינים הקיים : חובותינו כיום והסיכויים לעתיד . זוהי משימה , שבתנאים אחרים הייתי בוודאי נרתע מפניה . מי שמוצא עוז בלבו לדבר ולעוץ עצה ותושיה ב...  אל הספר
מוסד ביאליק