אלכסנדר האמילטון סטיפנס

( ALEXANDER HAMILTON STEPHENS , 1812—1883 ) נאומו של אלכסנדר ה . סטיסנס ביטוי הוא למנהיגות מדינית בשעת משבר ותבוסה . התחושה הטראגית בדבריו משקסת את החר-דה והמבוכה של הדרום המנוצח בסיום מלחמת האזרחים . אולם תחושה זאת והנימה הפסימית רק מבליטות את המאמץ האינטלקטואלי האצילי של סטיפנס להתמודד עם המציאות החדשה שנכפתה על הדרום ולמצוא בה דרך אשר תאפשר לאזור כולו לשקם את עצמו ללא השפלה עצמית , ללא אשליות וללא שנאה כלפי המנצח . יסודות אפולוגטיים ונימת ההצטדקות מאוזנים על-ידי ביקורת עצמית מאופקת בהשתדלותו של סטיפנס לנסח מחדש את הבעיה שהיתה שנויה במחלוקת , היחס בין המדינה ובץ המימשל הפדראלי . ניסוח זה מסתייג נם מתורת הלאומיות האינטגראלית שבה צידד הצפק הריפובליקני , ונם מתורת הזכויות של המדינה הדרומית ( ראה כרך א , עמי 309 ואילך . ( בקו זה נשאר סטיםנס נאמן לעצמו ולדרכו בעבר . אלכסנדר ה . סטיםנס גדל בחוות הוריו , איכרים עניים במדינת ג'ורנ'יה . את לימודיו באקדמיה מקומית ובאוניברסיטה של ג'ורג'יה כילכלה חברה םילאנתרופית אסיסקופאלית שיעדה אותו לכמורה . כאשר החליט עם סיום לימודיו לבחור בדרך חיים שונה , ה...  אל הספר
מוסד ביאליק